Philips Bright light HF 3300 / HF3300 happy light

Het licht is dimbaar

Het is een tweedehands artikel en heeft gebruikssporen

Info van Philips zie hieronder

Belangrijk • Het apparaat is geschikt voor normale verlichting en voor lichttherapie. Lichttherapie wordt toegepast ter bestrijding van vermoeidheid en lusteloosheid, die mogelijk het gevolg is van een ontregeling van de “biologische klok”. Deze ontregeling kan worden veroorzaakt door gebrek aan helder licht en de kortere duur van de dagen (“winterdepressie”). • Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de netspanning in uw woning overeenkomt met de aanduiding op het typeplaatje. • Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik het apparaat daarom niet in vochtige ruimten (douche) of in de nabijheid van een zwembad. • Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen. Neem uit voorzorg na gebruik de stekker uit het stopcontact. • Laat het apparaat na gebruik afkoelen (± 15 minuten), voordat u het wegzet. • Houd de ventilatie-openingen aan de achterzijde tijdens het gebruik van het apparaat open. • De aanbevolen duur van het lichtbad hangt af van de gekozen behandelafstand. (Zie hoofdstuk “Hoe gebruikt u het apparaat?”) Neem het lichtbad bij voorkeur overdag of in de vroege avond. Herhaal het lichtbad op tenminste vijf achtereenvolgende dagen. U kunt overigens naar eigen behoefte en inzicht nu en dan lichtbaden nemen of nieuwe kuren (van vijf of meer achtereenvolgende dagen) starten. • Gebruik het licht van dit apparaat als aanvulling op de normale lichtomstandigheden in uw huis (zonlicht, electrisch licht). Gebruik het apparaat niet in een overigens duistere ruimte. • Het is af te raden steeds in de lampen te staren. • De eerste paar keren nadat u het apparaat heeft gebruikt, kan er wat vermoeidheid van het oog en/of een lichte hoofdpijn optreden. Gewoonlijk verdwijnen deze neveneffecten spoedig. Bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen (m.n. bepaalde anti-depressiva, psycho-farmica) kunnen ernstiger klachten voorkomen. Raadpleeg bij gebruik van dergelijke geneesmiddelen eerst uw arts. • Indien u lijdt aan een oogaandoening, of als u last heeft van overgevoeligheid voor licht, raden wij u aan eerst uw arts te raadplegen. • Als het gebruik van het apparaat uw activiteit tè veel doet stijgen, raden wij u aan de lichtdosis te verminderen. Indien het verschijnsel aanhoudt, raden wij u aan contact op te nemen met uw arts. • Als u zich uitgeput, angstig of rusteloos voelt en/of met ernstige slaapproblemen (bijv. insomnia) kampt, is het in elk geval aan te bevelen uw arts of psychotherapeut te raadplegen. De oorzaak van het probleem kan ook een andere zijn. Wij raden u aan de bijgesloten folder mee te nemen: wellicht heeft uw arts of psychotherapeut er belangstelling voor.

Philips Bright light HF 3300 / HF3300 happy light

  • Model: Philips Bright light HF 3300 - HF3300 happy light
  • Beschikbaarheid: 1
  • € 50,00


Tags: Philips, Bright, light, HF, 3300, HF3300, happy, light